Teisingi finansiniai sprendimai

Mes žinome kelią į sėkmę!

Besikeičiantys įstatymai ir mokesčių naujovės reikalauja
nuolatinio žinių atnaujinimo, imlumo ir inovacijų.

Mūsų komanda pasirengusi perimti visus Jūsų finansinius
rūpesčius ir taip prisidėti prie Jūsų bendrovės stabilaus darbo ir plėtros.

APIE MUS


Tvarkome įmonių apskaitą nuo pirminių dokumentų iki finansinių ataskaitų sudarymo.
​Konsultuojame mokesčių, apskaitos, teisiniais, personalo klausimais.

​Mūsų veikla apdrausta profesinės civilinės atsakomybės draudimu.

Prisiimame visą atsakomybę už suteiktas paslaugas.​

Garantuojame Jūsų buhalterinių dokumentų saugumą ir konfidencialumą.

​Mūsų tikslas – laiku teikti kliento poreikius atitinkančias aukštos kokybės paslaugas,
kurios padėtų Jums priimti tinkamiausius sprendimus.​

Mūsų vertybės:
- Pagarba
- Sąžiningumas
- Inovatyvumas
- Lankstumas
- Bendradarbiavimas

PASLAUGOS


Buhalterinės apskaitos
paslaugos

Visos buhalterinės apskaitos paslaugos. Individualūs sprendimai pritaikomi konkrečiai įmonei pagal poreikius bei galimybes. ​
 • Apskaitos dokumentų detali priežiūra, siekiant užtikrinti jų atitiktį LR teisės aktų reikalavimams ir VAS
 • Pirkimų ir pardavimų sąskaitų faktūrų registravimas
 • Kasos, banko dokumentų registravimas ir kasos knygos pildymas
 • Ilgalaikio turto apskaita
 • Atsargų apskaita
 • Atskaitingų asmenų apskaita
 • Darbo užmokesčio ir personalo apskaita
 • Mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas
 • Apskaitos registrų sudarymas
 • Debitorių-kreditorių skolų ataskaitos
 • Didžiosios knygos sąskaitų tvarkymas
 • Deklaracijų ir ataskaitų ruošimas ir pateikimas VMI, Sodrai, Registrų centrui ir Statistikos departamentui
 • Atstovaujame kliento interesus valstybinėse institucijose

Kaina nuo 40 eur. / mėn.

Apleistos buhalterijos
sutvarkymas

Atliksime pilną Jūsų įmonės buhalterinės apskaitos sutvarkymą – nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo:
 • Ūkinių operacijų registravimas
 • Buhalterinės apskaitos registrų paruošimas
 • Mokesčių perskaičiavimas
 • Visų reikalingų ataskaitų bei deklaracijų pateikimas valstybinėms institucijoms 

Kaina nuo 50 eur. / mėn.

Vyr. buhalterio
paslauga

Atliksime pilną Jūsų įmonės apskaitą, paruošime ir pateiksime ataskaitas. Patikrinsime Jūsų pirminių apskaitos dokumentų atitikimą įstatymų reikalavimams, apskaičiuosime darbo užmokestį ir susijusius mokesčius, deklaruosime juos, konsultuosime Jus rūpimais klausimais. Vyr. buhalterio paslaugos tinka įmonėms, dalinai besitvarkančioms apskaitą (turinčioms apskaitininką). Pirminiai duomenys suvedami įmonėje, o vyr. buhalterio funkcija - iki galo atlikti visas buhalterines prievoles (patikrinti, apdoroti ir susisteminti).

Kaina nuo 79 eur. / mėn.

Įmonių pertvarkymas
ar likvidavimas

Pertvarkome visų rūšių juridinius vienetus. Įmonės teisinę formą pakeičiame pagal visus Kliento reikalavimus, atstovaujame notarų biure bei kitose atskaitingose institucijose.
 • Parengsime dokumentus, reikalingus pertvarkymo procedūroms atlikti
 • Parengsime būsimos įmonės įstatus
 • Atstovausime Jūsų interesus pas notarą ir Registrų centre
 • Procedūros metu teiksime konsultacijas

Kaina nuo 150 eur. / mėn.

Paslaugos
gyventojams

Sutvarkysime gyventojų individualios veiklos pagal pažymą ir individualios veiklos, turint verslo liudijimą, apskaitą.
 • Pildome metines gyventojo pajamų deklaracijas (GPM)
 • Pildome turto deklaracijas
 • Konsultuojame deklaracijų / ataskaitų užpildymo klausimais
 • Atstovaujame kliento interesus valstybinėse institucijose

Kaina nuo 15 eur. / mėn.

Dokumentų naikinimas

Mes garantuojame, kad Jūsų dokumentai bus konfidencialiai sunaikinti, be galimybės juos atkurti. Sunaikinus dokumentus, įteiksime dokumentų naikinimą patvirtinantį darbų atlikimo aktą.
Dokumentai naikinami pagal DIN4 saugumo standarto reikalavimus.

Kaina nuo 15 eur. / mėn.

Vidaus dokumentų
ruošimas

Jums pateikus informaciją apie pageidaujamą parengti dokumentą, operatyviai ir profesionaliai parengsime aktualius teisės aktų reikalavimus atitinkančius įvairaus pobūdžio dokumentus.
 • Įsakymai, sprendimai, susirinkimo protokolai
 • Vienintelio akcininko sprendimai
 • Personalo sutarčių surašymas
 • Pareiginės insturkcijos
 • Vidaus tvarkos taisyklės

Kaina nuo 15 eur. / mėn.

Finansinės / teisinės
konsultacijos juridiniams
ir fiziniams asmenims

Kaina nuo 30 eur. / mėn.Asmens duomenų
apsaugos paslaugos

 • Patikra, analizė, auditas
 •  Dokumentacijos ruošimas
 • Techniniai sprendimai apsaugai
 •  Duomenų apsaugos pareigūno veikla
Prašome kreiptis asmeniškai individualiai konsultacijai
info@countpro.lt
 

Kaina nuo 00 eur. / mėn.

Užsieniečių
įdarbinimas

Norite įdarbinti užsienietį?
Kreipkitės ir mes sutvarkysime visus dokumentus

 

 • Parengsime ir pateiksime visus dokumentus Lietuvos darbo biržai / Migracijos valdybai
 • Gausime leidimą dirbti/gyventi Lietuvoje
 • Parengsime dokumentus darbo vizai gauti
 • Konsultuosime ir atstovausime kliento interesus viso proceso metu

Kaina nuo 300 eur. / mėn.

Sąskaitų
mokėjimų priežiūra

Tai paslauga, kuri Jums padės susigrąžinti visas skolas iš klientų ar kitų skolininkų. Ikiteisminiu skolų išieškojimu siekiama, kad skolininkai prievolę įvykdytų gera valia, įsiskolinimų grąžinimą ne teismo tvarka, netaikant priverstinio pobūdžio priemonių. Tai pigiausias ir greičiausias būdas kreditoriui atgauti savo lėšas iš skolininko. Nepavykus skolos išieškoti ikiteisminiu keliu - rengiami visi įstatymo reikalaujami dokumentai teismui.

Kaina nuo 50 eur. / mėn.

Intelektinės
nuosavybės paslaugos

 

 Prašymų ir paraiškų Valstybiniam patentų biurui rengimas ir jų pateikimas
 • Registruojame intelektinės nuosavybės objektus   
 • Rengiame licencines sutartis
 • Rengiame turtines autorių sutartis
 • Rengiame patentų sutartis
 • Rengiame prekės ženklų sutartis
 •  Rengiame teisių perleidimo sutartis
 •  Rengiame ir kitas sutartis, bei reikalingus dokumentus

Kaina nuo 150 eur. / mėn.

Prekinio ženklo
registravimas

Prekių ženklų registrai padeda stiprinti verslo patikimumą, suteikia įmonėms galimybę greitai ir veiksmingai spręsti ginčus.
Registruotas prekės ženklas yra nepakeičiamas kokybės garantas ir  būtina įmonės įvaizdžio priemonė.
 
 • Konsultuojame prekinių ženklų registravimo klausimais
 • Rengiame paraiškas ir kitus dokumentus dėl prekių ženklų registracijos Lietuvoje, ES, kitose šalyse
 • Įvertiname pageidaujamo registruoti prekių ženklo atitikimą teisės aktų reikalavimams
 • Atstovaujame Valstybiniam patentų biure prekių ženklo registracijos proceso metu

Kaina nuo 150 eur. / mėn.

Teisinės paslaugos

Teikiame įmonės duomenų keitimo paslaugas:
 • Buveinės adreso keitimas
 • Juridinio asmens pavadinimo keitimas
 • Direktoriaus keitimas
 • Įstatų / nuostatų keitimas;
 • Įstatinio kapitalo didinimas / mažinimas;

Kaina nuo 40 eur. / mėn.

Sutarčių rengimas

Konsultuojame sutarčių sudarymo, keitimo ir nutraukimo klausimais

Teikiame teisines išvadas ir rekomendacijas dėl sutarčių sąlygų

Rengiame akcijų perleidimo sutartis

Rengiame akcininkų sutartis

 

Taip pat rengiame ir kitas sutartis:

 • Tarpininkavimo sutartis
 • Nuomos, bei subnuomos sutartis
 • Konfidiancialumo sutartis
 • Preliminarias sutartis
 • Paskolos, panaudos sutartis
 • Kitas sutartis

Kaina nuo 50 eur. / mėn.

Kitos paslaugos

 • Registravimas į mokesčių mokėtojų registrą
 • Registravimas į PVM mokėtojų registrą
 • VĮ Registrų centro formų pildymas
 • Intrastato ataskaitų pildymas

Kaina nuo 50 eur. / mėn.